Gratë nervoze gjenerojnë tek burrat një proces biokimik që promovon shëndetin e tyre fizik në krahasim me ekspozimin ndaj rrezikut të diabetit. Mjekësia konfirmon se gratë nervoze janë më të mirat, pasi një grua e tillë është nervoze, e fortë dhe imponuese për promovimin e shëndetit fizik të burrit të saj.

Në veçanti, stimulimet hormonale që vijnë nga një grindje e caktuar në marrëdhëniet me një grua të fortë do të minimizonin predispozicionin për diabet tek mashkulli.

Studimi, i bërë publik në vitin 2016, u krye nga specialistë të Universitetit Shtetëror të Miçiganit dhe Universitetit të Çikagos, të cilët ekzaminuan gjithsej 1,228 persona në një kontekst të një çifti bashkëjetues dhe të qëndrueshëm. Studimet kishin të bënin me ekzaminimin e niveleve të kënaqësisë emocionale, sasinë e besimit dhe hapjen e ndërsjellë, si dhe çështjet kritike që lidhen me marrëdhëniet midis bashkëshortëve.

Gratë nervoze që kanë një marrëdhënie martesore konfliktuale janë më të prekshme fizikisht, të cilat lidhen me rrezikun e diabetit. I njëjti hulumtim zbulon se një mjedis martesor më pozitiv zvogëlon rrezikun e zhvillimit të diabetit tek gratë. Në praktikë, në krahasim me këtë patologji, adrenalina e grindjeve martesore ka një efekt saktësisht të kundërt tek burrat dhe gratë.

Shkencëtarët besojnë se metabolizimi femëror i ngjarjeve të jashtme luan një rol thelbësor: gratë përjetojnë gjithçka që e intrigojnë dhe me vetëdije të thellë, gjë që ka një efekt domethënës në shëndetin e tyre metabolik.

Rezultatet e hulumtimit janë të qarta: burrat që jetojnë me gra që u pëlqen të kishin kontroll të vazhdueshëm, të cilët janë hiperkritike ndaj partnerit të tyre dhe kanë një standard të lartë pretendimesh, janë metabolikisht më pak të ekspozuar ndaj rrezikut të diabetit; sidoqoftë, vetë gratë heqin nervozizmin e tyre duke rritur të ashtuquajturin tensionin emocional, prandaj, ndërsa shëndeti metabolik i burrave përfiton nga ky tension i përgjithshëm, ai i grave nuk përfiton.

“Gratë nervoze” në përgjithësi janë jashtëzakonisht të zhytura në mendime dhe duan të kontrollojnë çdo pasojë të veprimeve të tyre. Shpesh burrat përmbledhin vëmendjen skllavëruese të shoqëruesve të tyre nervorë dhe përfundojnë me stereotipin e gruas nervoze çdo diskutim që lidhet me atë që duhet të bëjë për një çështje të caktuar.

Sipas një studimi të kryer nga Shkolla e Psikologjisë e Universitetit të Sidney, gratë më inteligjente janë skeptike dhe kanë tendencë të kontrollojnë ndikimin objektiv të ngjarjeve, njëkohësisht kjo i bën ato të marrin vendime më objektive dhe të analizuara, si dhe të kenë një metrikë komunikuese më incizive .

MUND TË JU PËLQEJNË