28 prilli është Dita botërore e sigurisë dhe shëndetit në punë.

Çdo vit në këtë ditë mbahen aktivitete dhe fushata ndërgjegjësimi, me qëllim përqendrimin e vëmendjes mbi tendencat e reja në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë si dhe rëndësinë e problemeve të lidhura me lëndimet, sëmundjet dhe vdekjet në vendin e punës.

28 prilli është gjithashtu një ditë, në të cilën sindikatat në botë përkujtojnë dhe nderojnë kujtimin e viktimave të aksidenteve dhe sëmundjeve në punë.

Dita botërore për sigurinë dhe shëndetin në punë është një pjesë integrale e Strategjisë globale mbi sigurinë dhe shëndetin në punë e drejtuar nga ILO, e cila promovuan krijimin e një sigurie globale parandaluese dhe të një kulture shëndetësore me përfshirjen e të gjithë aktorëve.

Në këtë datë, në shumë vende të botës, autoritetet kombëtare, sindikatat, organizatat e sigurisë dhe të shëndetit në punë dhe punëdhënësit, organizojnë aktivitete të shumta.

MUND TË JU PËLQEJNË