Revista Kosovarja prej kohësh shitet edhe në verzionin online. Kjo mënyrë e re dhe e avancuar, e ka afruar edhe më shumë lexuesin me revistën me traditën më të gjatë në tregun medial. Kosovarja, është magazina e vetme që targeton të gjitha shtresat e shoqërisë, duke servuar tema të trajtuara profesionalisht, intervista me njerëz nga jeta politike, kulturore dhe shoubizi. “Kosovarja”, sjellë rrëfime të personave me përvoja unike, njerëz “më ndryshe”, etj.